English | Slovenčina

Zabezpečujeme všetky činnosti súvisiace s komunikáciou prostriedku zákazníkovi. Masmédiá sú navrhnuté tak, aby pôsobili na širokú skupinu populácie.

Vytvoríme pre Vás na mieru rozhlasové a televízne spoty a zabezpečíme inzerciu v printových médiach.

Rozhlas je audiálny masovokomunikačný prostriedok zaoberajúci sa spracovaním spoločenských informácií pre audiálne hromadné šírenie.

Účinný rozhlasový text by mal byť logický a ľahko zapamätateľný, slová by mali mať jednoznačný výklad. Účinnosť sa zvýši aj nepoužitím ťažko vysloviteľných zhlukov hlások, slabík a nehovorových viet.

Nevhodné je rovnako nadmerné používanie vedľajších viet, mnohostupňových súvetí, dlhých prívlastkových reťazcov a podobne.

Pripravíme pre Vás rozhlasový spot tak, aby oslovil Vašu cieľovú skupinu.

Reklama v televízii je v súčasnosti jedným z najvyužívanejších prostriedkov propagácie a to najmä vďaka tomu, že:

 • osloví naraz veľmi veľké množstvo ľudí

 • je vnímaná zrakom i sluchom zároveň

 • má najväčšie možnosti emocionálne zapôsobiť ľudí

Pripravíme pre Vás televízny spot presne podľa Vašich požiadaviek.

Inzercia v printových mediách umožňuje najmä presné zacielenie reklamy na želaného zákazníka, potenciálneho klienta.

Pripravíme pre Vás pútavú reklamu v printových médiách aporadíme Vám pri výbere najvhodnejších titulov.

Ukážka našich prác

 • Curel Photo
  Budmar
 • Rockwool
  Lokorail brožúra
 • Timan brožúra
  Rockwool
 • Budmar
  Správa
 • Správa
  Rockwool
 • Správa
  Curel Photo
 • Obývačky.sk
  Budmar