English | Slovenčina

Pohľadnice, listy, katalógy, cenníky, objednávkové formuláre

Zabezpečujeme roznos letákov, prospektov, brožúr, pohľadníc a iných propagačných tlačovín priamo do schránok - neadresná distribúcia, ako aj adresnú distribúciu propagačných tlačovín a obálok priamo na požadované adresy. Súčasťou tejto služby je aj balenie tlačovín do fólie (priesvitnej alebo čiernej), tlač a lepenie štítkov s adresami a podaj na Slovenskú poštu.

Ukážka našich prác

 • Obývačky.sk
  Curel Photo
 • Lokorail brožúra
  Curel Photo
 • Rockwool
  Správa
 • Rockwool
  Správa
 • Budmar
  Curel Photo
 • Rockwool
  Budmar
 • Európsky portál Iuventa
  Timan brožúra