English | Slovenčina

Pohľadnice, listy, katalógy, cenníky, objednávkové formuláre

Zabezpečujeme roznos letákov, prospektov, brožúr, pohľadníc a iných propagačných tlačovín priamo do schránok - neadresná distribúcia, ako aj adresnú distribúciu propagačných tlačovín a obálok priamo na požadované adresy. Súčasťou tejto služby je aj balenie tlačovín do fólie (priesvitnej alebo čiernej), tlač a lepenie štítkov s adresami a podaj na Slovenskú poštu.

Ukážka našich prác

 • Správa
  Európsky portál Iuventa
 • Budmar
  Budmar
 • Správa
  Timan brožúra
 • Curel Photo
  Rockwool
 • Curel Photo
  Budmar
 • Curel Photo
  Rockwool
 • Správa
  Lokorail brožúra